visum

Informatie over visumaanvraag


Openingsuren ambassade: maandag tot vrijdag van 9u30 tot 12u30 en van 14 tot 16u (hou rekening met de feestdagen)


Adres: Brugmannlaan 210, 1050 Brussel


Tel.: 02 346 26 58


E-mail: embn@skynet.be


Webstek ambassade: www.nepalembassybrussels.be


Nodige documenten voor de visumaanvraag:


 • Reispas die nog geldig is tot 6 maand na uw terugkeerdatum
 • 1 pasfoto
 • Duidelijk ingevulde visumaanvraag formulier


De prijzen visum voor een meervoudige toegang zijn:

 • 15 dagen: 30 Euro
 • 30 dagen: 50 Euro
 • 90 dagen: 115 Euro


De afhandeling van de visumaanvraag duurt 24 uur.


Hoe visum aanvragen:


De  visumaanvraag kan gebeuren door uzelf, een derde persoon, een visumverhandelingsbedrijf of via de post.


Als U het doet via de post moet U volgende documenten aangetekend opsturen naar de Ambassade:

 • Reispas die nog geldig is tot 6 maand na uw terugkeerdatum
 • 1 pasfoto
 • Duidelijk ingevulde visumaanvraag formulier
 • 10 Euro om uw reispas per aangetekend terug te sturen
 • Het kost van het visum naargelang de keuze die U hebt gemaakt dus 30, 45 of 115Euro