politiek

Politiek1779 -1790  Shah-dynastie begint nadat Prithvi Narayan Shah heerser van het Prinsdom Gurhka Nuwakot, gelegen tussen Gorkha en Kathmandu, had verovert. Enkele jaren later veroverde hij de Kathmandu vallei en maakte hij in 1769 Kathmandu de hoofdstad van Nepal.

Hij legt na de verovering van verschillende andere koninkrijkjes de basis van het verenigd koninkrijk Nepal. De Shah-dynastie duurt tot 2008.


1846 – 1951  In 1846 wordt Jang Bahadur Rana eerste minister van Nepal maar neemt ook de macht over van de Shah koning die en ook zijn opvolgers nog alleen een protocollaire functie hebben en alle macht verliezen. Jang Bahadur Rana zorgt er ook voor dat het premierschap erfelijk wordt. De Rana’s blijven meer dan honderd jaar aan de macht.


1947 – Stichting van de Nepalese Congrespartij. Eerste voorzitter werd Tanka Prasad Acharya en waarnemend voorzitter B.P. Koirala


1948 - Allereerste grondwet van Nepal wordt afgekondigd.


1950 - Koning Tribhuvan (van Shah-dynastie) zoekt asiel in India na een val met de Ranas, die hem beschuldigen van een complot tegen hen. Ranas installeren Gyanendra, als koning.


1951 - Koning Tribhuvan komt terug op de troon en de monarchie wordt wederom een belangrijk centrum van de macht.  De macht van de Rana’s komt ten einde en de Nepalese Congress Party vormt een regering.


1955 - Koning Tribhuvan sterft en wordt opgevolgd door koning Mahendra.


1959 - Nieuwe grondwet wordt afgekondigd, allereerste algemene verkiezingen grijpen plaats. De Nepalese Congrespartij wint met volstrekte meerderheid.


1960 - Koning Mahendra verbiedt alle politieke partijen, het parlement en de grondwet.


1972 - Mahendra overlijdt. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon koning Birendra.


1990 - Koning Birendra heft onder druk van de pro-democratische bewegingen het verbod op politieke partijen op. Koning kondigt ook een nieuwe grondwet aan onder de vorm van een constitutionele monarchie.


1991 - Nepali Congress Party wint allereerste democratische verkiezingen. G.P. Koirala wordt premier.


1996 - Maoïsten lanceren een gewapende strijd om te proberen om de monarchie te doen wankelen.


2001- Koning Birendra en de meeste leden van de koninklijke familie zijn gedood door kroonprins Dipendra, die ook sterft na een hierop volgende schietpartij. Prins Gyanendra wordt koning. Maoïstische rebellen voeren het geweld op.


2002 - Parlement wordt ontbonden en oproep tot nieuwe verkiezingen dit te midden van de politieke confrontatie over de verlenging van de noodtoestand.


2003 – Wapenstilstand tussen rebellen en overheid en start van de vredesgesprekken.

In de loop van het jaar trekken de rebellen zich terug uit de vredesgesprekken.2005 - Koning Gyanendra neemt absolute macht met als doel de maoïsten te verpletteren maar heeft onder internationale druk na 3 maand de noodtoestand op.


2006 - Na wijdverspreide protesten verzaakt Koning Gyanendra aan zijn absolute macht.

G.P. Koirala wordt beëdigd als premier en begint gesprekken met rebellen en tekent uiteindelijk een vredesovereenkomst met de rebellenleider Puspha Kamal Dahal bijgenaamd Prachanda. Dit is het einde van een oorlog die leidde tot de dood van meer dan 13.000 mensen.


2007 – Eerste opflakkering van protesten vanuit de etnische minderheden (Madhesi bevolking) in de zuidelijke vlaktes van Nepal. Het doel is de betere integratie in het nieuwe federaal systeem. Het gaat ook over de nieuwe afbakening van de kiesdistricten en een grotere opname van Madhesis in alle overheidsorganen en uiteindelijk de vorming van de autonome Madhesi staat.


2008 - Nepalezen stemmen voor het eerst voor een grondwetgevend parlement waarbij de maoïsten naar voren komen als de grootste politieke partij.

Monarchie wordt afgeschaft en Nepal wordt een democratische republiek.


Ram Baran Yadav wordt Nepal's eerste president en de maoïstische leider Prachanda wordt minister-president van de coalitieregering.


2009 - Eerste Minister Prachanda treed af en de maoïsten verlaten de  regering nadat de andere partijen zich verzetten tegen de integratie van de voormalige rebellen in het nationale leger. Communistische leider Madhav Kumar wordt de nieuwe minister-president.


2010 – Gezien de regeringscoalitie en maoïstische oppositie niet tijdig klaar komen met het opstellen van de nieuwe grondwet wordt de nieuwe einddatum mei 2011.

Premier Madhav Kumar stopt onder maoïstische druk.


2011 - Jhalnath Khanal wordt de nieuw verkozen premier maar treed af nadat hij na 7 maanden onderhandelen niet in slaagt om een compromis te bereiken met de oppositie over de nieuwe grondwet en het lot van de voormalige maoïstische strijders.


Het Parlement kiest de maoïstische leider Baburam Bhattari als nieuwe premier. Hij zal proberen met de medewerking van alle partijen een consensus te vinden over het opstellen van nieuwe grondwet en een statuut voor de voormalige maoïstische strijders.


2012 – Ten gevolge van het feit dat de politici de einddatum voor het opstellen van de nieuwe grondwet niet zullen halen ontbindt eerste minister Bhattari het parlement en roept op voor nieuwe  verkiezingen.


2013 - Opperrechter Khil Raj Regmi wordt benoemd tot hoofd van een interim-regering van nationale eenheid.

Het Hogergerechtshof schorst plan van de regering om het opzetten van een naar Zuid-Afrika model (na het einde van de apartheid) Waarheids- en Verzoeningscommissie voor het onderzoeken van de tijdens de burgeroorlog gepleegde misdaden, de vrees bestaat dat vele misdaden zouden opgeschort worden.


Na de nieuwe verkiezingen geraakt het land in een politieke impasse gezien geen enkele partij de meerderheid behaald.


2014 – Na de steun van enkele coalitie partners wordt Sushil Koirala, de leider van de Nepalese Congrespartij, verkozen als premier.


2015 - Overheid richt commissies op die de oorlogsmisdaden gepleegd tijdens de maoïstische opstand moeten onderzoeken.


Politie gebruikt traangas en waterkanonnen tegen duizenden oppositieleden die niet akkoord gaan met de omstreden nieuwe nationale grondwet.


De nieuwe grondwet wordt bekendgemaakt.


Protesten breken uit in het zuiden van Nepal door etnische groepen zoals de Madhesis, Tharus, Limbus,  Janjatis, Dalits en anderen. Zij eisen meer grondgebied en gedecentraliseerde rechten.


KP Sharma Oli word verkozen als nieuwe premier van Nepal, hij verslaat zittende Premier Sushil Koirala na een strijd tussen de partijen niet maar niet tot een consensus kwamen bij het opstellen van de nieuwe grondwet. Intussen houden de gewelddadige protesten aan.


Op 20 september 2015 wordt de nieuwe grondwet van kracht en dit ter vervanging van de voorlopige grondwet van 2007.


2016 - 2017 - Het parlement in Nepal heeft maoïst Pushpa Kamal Dahal verkozen tot nieuwe premier. Hij was de enige kandidaat en kreeg 363 van de 573 stemmen achter zijn naam.

pritvit

Koning Prithvit Narayan Shah

President B.P. Koirala

Koning Mahendra

Koning Birendra

Koning Gyanendra

Madhav Kumar  Nepal

Sushil Koirala

KP Sharma Oli

Pushpa Kamal Dahal

Pachandra