visum

Consulaat van Nepal

Informatie over visumaanvraag

 

Openingsuren ambassade: maandag tot vrijdag van 9u30 tot 12u30 en van 14 tot 16u (hou rekening met de feestdagen)

 

Adres: Brugmannlaan 210, 1050 Brussel

 

Tel.: 02 346 26 58

 

E-mail: embn@skynet.be

 

Webstek ambassade: www.nepalembassybrussels.be

 

Nodige documenten voor de visumaanvraag:

 

  • Reispas die nog geldig is tot 6 maand na uw terugkeerdatum
  • 1 pasfoto
  • Duidelijk ingevulde visumaanvraag formulier

 

De prijzen visum voor een meervoudige toegang zijn:

  • 15 dagen: 25 Euro
  • 30 dagen: 40 Euro
  • 90 dagen: 100 Euro

 

De afhandeling van de visumaanvraag duurt 24 uur.

 

Hoe visum aanvragen:

 

De visumaanvraag kan gebeuren door uzelf, een derde persoon, een visumverhandelingsbedrijf of via de post.

 

Als U het doet via de post moet U de bovenvermelde documenten opsturen samen met een voldoende gefrankeerde en geadresseerde briefomslag. (0 g - 100 g niet genormaliseerd eenheid 2)